Gizlilik ve Güvenlik Politikası

Gizlilik ve Güvenlik Politikası

Çetin Ranza gizlilik ve güvenlik politikasını içerir. Çetin Ranza olarak önceliklerimizden biri de siz değerli müşterilerimizin/Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamaktır. Bilgilerinizin güvenliği bizim için öncelik taşımakta ve yasalara uygun olarak korunmaktadır.

Müşterilerimizin/Kullanıcılarımızın cetinranza.com’a (kısaca “internet sitesi” olarak anılacaktır.) üyeliği, verdiği bilgilerin gizliliği, korunması ile ilgili işlemler ve diğer tüm hususlarda aşağıdaki esaslar belirlenmiştir.

 1. Size daha iyi hizmet verebilmek adına, internet sitemize üyelik veya sitemiz üzerindeki çeşitli formların doldurulması suretiyle üyelerimizin bir takım kişisel bilgileri (ad-soy ad/firma unvan ve bilgileri, adres, telefon veya e-posta adresleri gibi) tarafımızca toplanmaktadır.
 2. Yukarıda yer alan bilgiler Firmamız tarafından, kampanya bilgileri, size özel teklif ve promosyonlar, tanıtım, reklam, satış, pazarlama, mağazalarda yapılacak etkinliklerin sizlerle e-posta, SMS, internet, telefon ve benzeri diğer iletişim araçları ile, her türlü tanıtım, bilgilendirme, reklam, ve diğer amaçlarla paylaşılması için kullanılacaktır. Siz değerli üyelerimizin bu gibi bilgilendirmeleri alıp almama konusunda seçim yapma hakkı bulunmakta olup;. Aksine bir yazılı bildiriminiz olmadığı müddetçe Firmamızın tarafınıza yönelik belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektesiniz.
 3. Müşterilerimize/Kullanıcılarımıza ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sınırlamalar çerçevesinde ve usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde, yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi merciilerin taleplerini yerine getirmek amacı ile müşterilerimizin tüm hakları gözetilerek ilgili kişi ve/veya kuruluşlara açıklanabilir.
 4. Bilgi ve işlemlerin mahiyetine göre bilgilerin gizliliği, işlem güvenliği Çetin Ranza ve/veya ilgili Kart Kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmış ve sağlanmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Çetin Ranza’nden bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca online olarak müşterilerimiz ve banka arasında gerçekleştirilmektedir.
 5. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.
 6. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler internet sitemizden tamamen bağımsız olarak (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartınızla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenememekte ve hiçbir şekilde sitemizin veya sitemizin işbirliği içinde olduğu şirketlerin sunucularında tutulmamakta olup; yalnızca bilgisayarınız (tarafınız) ve bankanız arasında görüntülenebilmektedir.
 7. Kredi kart bilgilerinizi girdiğiniz sayfalarda öncelikle sayfanın İnternet adresinin http’den https’e dönüştüğünü kontrol ediniz. Çetin Ranza e-posta, faks veya mektup ile göndereceğiniz mesajlarınızda ve/veya müşteri hizmetleri ile yapacağınız telefon görüşmelerinizde kredi kartı numaranızı ve bu karta ait şifre/güvenlik kodu/son kullanım tarihi vb. gibi kişisel bilgilerinizi paylaşmayınız.
 8. Sitemizin diğer web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelerin gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir; sitemizden reklam, banner, içerik görmek amacıyla veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan sitemiz sorumlu değildir.
 9. Çetin Ranza’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, cetinranza.com’a ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Çetin Ranza’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
 10. “Gizlilik ve Güvenlik Politikası” hükümleri Çetin Ranza tarafından istenildiği takdirde internet sitesinde yayınlanmak veya kullanıcılara elektronik posta yolu ile gönderilmek suretiyle değiştirebilir. İşbu “Gizlilik Politikası” hükümlerinden herhangi birisinin değişmesi halinde ilgili değişiklikler, değişikliğin yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Üye, revize edilmiş Gizlilik Politikasının elektronik olarak web sitemizde duyurulmasının, kendisine yapılan gerçek bildirim olduğunu kabul etmektedir.

Çetin Ranza olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Çetin Ranza Gizlilik Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Çetin Ranza Çerez Politikası, İşbu Politikanın ayrılmaz parçasıdır.

İşbu Politikanın amacı, Çetin Ranza tarafından işletilmekte olan www.cetinranza.com internet sitesi “Platform” olarak anılacaktır. İşletilmesi sırasında Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından Çetin Ranza ile paylaşılan veya Çetin Ranza’nın, Veri Sahibinin Platformu kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

Aşağıda Çetin Ranza tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 1. Kimlik Bilgisi
 2. İletişim Bilgisi
 3. Kullanıcı Bilgisi
 4. Kullanıcı İşlem Bilgisi
 5. İşlem Güvenliği Bilgisi
 6. Finansal Bilgi
 7. Pazarlama Bilgisi
 8. Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çetin Ranza, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibinin Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Platformun işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere Çetin Ranza tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Çetin Ranza tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Çetin Ranza ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Çetin Ranza’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.  Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları Veri Sahibinin açık rızası kapsamında, Çetin Ranza, Veri Sahiplerinin Platform üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibine özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibine iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı:

Çetin Ranza, Veri Sahibine ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Çetin Ranza’nın hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Çetin Ranza, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibinin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması yapılmaktadır. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 1. Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 3. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 5. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.cetinranza.com adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Çetin Ranza tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politikada belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Çetin Ranza, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Çetin Ranza’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Whatsapp
1
Whatsapp Canlı Destek
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?